Bethwese iziqu abafundisa ezinkulisa

Omunye abafundi akade bethola izitifikeyi ngoLwebili. Isithombe : Lethiwe Makhanya

 

UKUSEBENZA ezinkulisa  iminyaka  ungenaso isitifiketi okanye iziqu, sekuzoba into abayizwa ngendaba eMgungundlovu njengoba sekuvulwe isikhungo esizobahlola bese sibanika izitifiketi ePlessislaer TVET college.

Lesi sikhungo  esethiwe ukuthi i-RPL ( Recognition of Prior Learning) sivulwe  ngoLwesibili , sivulwa uNgqongqoshe wezeMfundo ephakeme  uDktl Blade Nzimande kwaphinda  kwathweswa  iziqu abafundi abangu – ekade beqeqeshwa kusona.

Lesi sikhungo sizobhekelela abantu asebesebenze iminyaka emithathu kuya phezulu ezinkulisa (Early childhood development), nesizobathatha  sibahlole ngolwazi asebenalo bese sibanikeza iziqu ezingu level 4.

UDklt  Nzimande uthe ujabule kakhulu ngalesi sikhungo kanti uyafisa ukuthi kube khona eseminye imikhakha efana nezobunjiniyela.

“ Umlando lona oqophekayo okokuqala ekolishi laseMgungundlovu. Akulungile ukuthi abantu babenesipiliyoni kodwa ingabi khona into ephathekayo ingako lesi sikhungo sizobanikeza izitifiketi. Sizothatha abantu asebeneminyaka emithathu kuya phezulu besebenza bese siyabahlola ukuthi ikuphi asebekufundile sibalekelele lapho ekumele sibalekelele khona  ngoba sifuna abantu bakithi babe inezitifiketi. Lesi sikhungo singezinye zezinhlelo ezibaluleke kakhulu emnyangweni wethu,” kusho uNzimande.

UNzimande uphinde wathi uyafisa  ukuba  isikhungo esifana nalesi  sisabalale nakwamanye amakolishi ayisishiyigalombili esifundazweni saKwaZulu Natali.

Uphinde waveza  ukuthi bayafisa  ukuthi kungagcini ngalesi salomkhakha kuphla kodwa kube khona ezinye ezehlukene okubalwa kuzona nezobunjiniyela.

“Kukhona abantu abaningi la emakhaya asebenesikhathi bekhanda izimoto kanti futhi banesipiliyoni kodwa inkinga abanayo into ephathekayo.  Kubalulekile ukuthi sibahlole bese sibanikeza  izitfiketi ukuze nabo be zophuma bakwazi ukugcina sebevula amagalaji abo.”

UThishanhloko walesi sikhungo uNkk Shangase uthe bajabule kakhulu ngalesi sikhungo kanti futhi sizosiza umphakathi waseMgungundlovu wonkana ukuba abantu abafundisa ezinkulisa bakwazi ukuthola iziqu.

 

 

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Basacanasa ababulala ibamba likathishanhloko eLaduma