Zidliwa kakhulu izidakamizwa eMthwalume

KUBE muncu, kwahlengezela izinyembezi kwaze kwangqangqa izinhliziyo kukhulunywa ngabadlule emhlabeni ngenxa yobugebengu nokudla izidakamizwa.

Lokhu kwenzeke ngoLwesibili ngesikhathi kubanjwe inkonzo yokuhlunyeleliswa kwezimilo, kuthiwa akubuyiselwe ubuntu ebantwini. Lombuthano ububanjwe esikhungweni samakhono anhlobonhlobo eMathulini, eMthwalume.

Izikhulumi zigxeke kakhulu ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ikakhulukazi entsheni njengoba kubonakala sengathi abantu abacwile kuzo yiyo ngqo intsha. Phezu kwalokhu kuphinde kwavezwa isu lokuthi labo abazi abenzi bobubi bangathuli nolwazi, kodwa baludlulisele ezinhlakeni ezifanele ukuze kunqandeke lesihlava esibonakala siwumashayabhuqe.

UNtombikayise Mbhele ongumama kaSyabonga Mbhele owayeyiphoyisa elitshalwe eMsinsini ukhulume ngokudutshulwa, kubulawe kuphindwe kuphucwe isibhamu somsebenzi indodana yakhe. Lesigameko senzeka nyakanye ngesikhathi umufi edutshulwa ebulawa izigilamkhuba ehlezi nomngani wakhe.

“Ngiyafisa lomkhuleko ubungafika kuNkulunkulu. Ngesinye isikhathi ngiyaye ngizibuze wayekuphi uNkulunkulu kubulawa ingane yami. Sifisa abenzi bobubi bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Ingane yami yangishiya ingakhele umuzi omkhulu futhi omuhle kodwa ukubulawa kwayo angisoze ngakukhohlwa,” kusho uNtombifikile.

Kanti noMoni Cele ukhihle esithi asifane elandisa ngokudutshulwa kubulawe indodana yakhe, nangalazi icala eyalifela ngaphandle kokugetshengwa.

“Umntanami uBhekisisa Cele wadutshulwa wabulawa. Izigebengu zazazi ukuthi imali ikumina njengoba zathola imali yosuku kuphela kuyena. Ngabaleka nomzukulu oneminyaka emine sayocasha. Ngenhlanhla ingane ayizange ikhale, yathi uma ibuza ukuthi kwenzakalani ngayitshela ukuthi sihlaselwe izigebengu.” kusho uMoni.

UWarrant Officer Musa Mthembu ozinze eHibberdene unxuse umphakathi ukuthi usize amaphoyisa ekulweni nobugebengu endaweni. Uthe izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu kuleyandawo yinsangu, icocaine, i-ecstacy kanye nezinye.

Kanti usekelameya waseMzumbe uLondolo Zungu uthe inkinga enkulu wukuthi labantu ekukhulunywa ngabo abekho kulombuthano. Uphinde wahlaba indaba yobuningi bezindawo zokuphuzela utshwala, nathe zinomthelela omkhulu ebugebengwini obenzeka kuleyandawo.

  AUTHOR
Michael Dlamini

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Indali enkulu kwa-Makro