Uzihlangula kweyokushoda kwamanzi esibhedlela uNgqongqoshe

UYAZIHLANGULA: Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Sibongiseni Dhlomo uthi akukhulume abaphathi ngokushoda kwamanzi

UNGQONGQOSHE wezempilo uDokotela Sibongiseni Dhlomo uthe yena akahlangene nendaba yokushoda kwamazi esibhedlela saseMurchison oGwini lwesifundazwe saKwaZulu Natal.

Lokhu ukusho ngesikhathi ebuzwa izintatheli ngesimo salesisibhedlela njengalokhu sekuke kwaphela isikhathi eside singenawo amanzi.

Uthi  abaphathi kumele babuze kwezinye izibhedlela ukuthi benza njani ukugwema ukushodelwa ngamanzi

Lesisibhedlela siphakelwa ngumasipala woGu amanzi okuthiwa nawo uyahluleka ukwenza umsebenzi wawo njengalokhu abantu besifunda belokhane bekhale njalo ngodaba lokushodellwa ngamanzi

Kuthiwa sekuphele isikhathi esingangesonto amanzi engekho kulesisibhedlela, uma ekhona kuba ingxenye yosuku isebusuku noma isemini, lokho okwenza ukusebenza kwabahlengikazi nodokotela kube nzima nakuleziziguli ezilalisiwe.

Owesifazane waseMzinto uthi uthuke kwaphela nasozwaneni ngesikhatshi etshelwa esibhedlela ukuthi amanzi awabonwa sanhlobo.

UNelisiwe Mdadane obehambele ukuyobona ubaba wakhe olaliswe kulesisibhedlela ngeSonto uthi akubonile uyokuxoxela amagwababa echobana.

“Ngifike kukhona abanye besilisa ewadini elele ubaba bangitshela ukuthi amanzi awabonwa. Ngibe sengihamba ngiya empompini ukuyokha nami kwangaphuma lutho,” kusho uNdadane.

Uqhuba uthi ube esebuza abahlengijkazi ukuthi iziguli zihlala kanjani amandambi engekho kwathiwa isiguli uma sifuna amanzi kumele sishaye insimbi.

Uthi ezinye iziguli zimtshele ukuthi sekuphele izinsuku eziyi-3 zingawayisi emzimbeni amanzi.

Omunye umthombo ohlebele iphephandaba uthe kwesinye isikhathi odokotela baze bangakwazi ukwenza umsebenzi wabo kahle ngenxa yokungabibikho kwamanzi kulesisibhedlela.

Kuthiwa ngisho umphathi walesisibhedlela uyasazi lesisimo kodwa kubonakala kungekho okwenzekayo.

Umphathi wesibhedlela uMoureen Nxumalo uthe lena inkinga esebebenayo isikhathi eside futhi sebezame kaningi ukuthi ilungiseke.

Uthi kunemiyalezo yama-email, eyemiqhafazo njalonjalo bekhulumisana noGu ngesimo samanzi.

“Ngisho uMnyango wezeMpilo uke waba nezingxoxo nalomasipala bavumelana ngokuthi bazosibeka phezulu njengesibhedlela kodwa inkinga ayipheli,” kusho uNxumalo.

Okhulumela umasipala wasoGwini uZimbini Mpurwana uthe banezinhlelo abanazo zokusiza umkhandlu ukuthi ube namanzi nagamaloli.

Ube eseveza ukuthi lesisibhedlela isona esinenkinga yokungabi namathangi okufaka amanzi anele ukuze kugadewle izinsuku zokuxakeka.

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Uvalo ngokubulawa kwabantu eDambuza