Umphakathi ufuna kumiswe umphathi waseMpofana

Umphakathi wase-Mooi River ovale umgwaqo

 

 

UVUTHA ungabaselwe umphakathi wase ndaweni yase Mpofana (Mooi River) njengoba  ukhala ngobuholi balomkhandlu  obusolwa ngokungazisukumeli izinkinga ezibhekene nawo.

Lomphakathi kuleli sonto ubuvale umgwaqo ongenela kwi lokishi lase Bruntville kuphinde kwaphazamiseka ukusebenza kulomasipala. NgoLwesibili bekufanele ngabe kubanjwe umhlangano wamakhansela kanye nezikhulu zomkhandlu kodwa lokhu kwabhutsha ngenxa yezinxushunxushu zombhidlango elokishini lase Bruntville.  Ngokusho komthombo okhona kule ndawo unqabile ukuba adalule igama lawo  uthe isimo asikho sihle kulomkhandlu njengoba usazikhotha amanxeba emva kokuba uthole izincomo ezingekho zinhle disclaimer kumcwaningi mabhuku, Auditor General.

Lezi zincomo bekungezonyaka wezimali u 2015/2016.  U-AG waneka izinkinga  kuphiko lwezimali kulo mkhandlu njengoba. Lomphakathi ufuna kukhonjwe indlela uMnuz Max Moyo abathi uyena ube nesandla ekutheni lomkhandlu uthole lombiko.

UMnuz Mthembeni Majola oyiKhansela le-IFP ukhombe inhlangano ye ANC ngokuhluleka ukulawula umkhandlu. “ Isimo asilawuleki kulomkhandlu.  Emva kokuba sithole izincomo ezithusayo  kumcwaningi sakubeka kwacaca ukuthi kufanele kube khona umhlangano wamakhansela ovalelekile ukuze sibone ukuthi simisa kanjani ngezinkinga ezikhungethe lomkhandlu,” kusho uMajola.

Uthe nakuba befuna lokhu kodwa amakhansela e-ANC ayishaya indiva lesi sicelo. “ Inkinga enkulu ukuthi kukhona uqhekeko oludla lubi khona ngaphakathi kwamakhansela e-ANC. Manje kuzolunga kanjani kumasipala,” kuchaza uMajobla

Amazwi ka Majola ananelwe uMnuz Nhlalayenza Ndlovu we DA obekhala esifanayo.

“ Sizokwenza kanjani lokhu uma isimo sinjena?  Kufanele sibone ukuthi ikuphi esingakwenza ukuze isimo siguquke kulomkhandlu,” kusho uNdlovu

UMeya we dolobha uMnuz Xolani Duma walile ukuba aphefumule ngezinsolo zoqhekeko kumakhansela ka ANC, wathi isifunda se Moses Mabhida kwi ANC siphezu kwezindaba zezinkinga kulomasipala.

“ Manje besingeke ngeke siyinhlangano ka khongolose sihlanganyele hlanganyele namanye amakhansela akungasiwo awethu,” kusho uDuma

“Nginxusa umphakathi ukuba usibekezelele kuze kube isonto lapho ubuholi buzothula  izethulo kumphakathi. Inkinga enkulu ukuthi lokhu kuba nomthelela ongemuhle njengoba abantu bagcine bengasakwazi ukuba baye emsebenzini kanti nezingane zigcine zingasakwazi ukuya esikoleni,” kusho Duma.

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Recommended Story
Uthi akahlangene nepolitiki umphathi wamasipala