Izimisele ngokusiza intsha iBhekisipho

IBHEKISIPHO Entertainment Company esungulwe ngonyaka odlule izibophezele ngokusiza intsha ifeze amaphupho ayo ingawavumeli ashabalale ngoba akekho owazalwa engenawo amaphupho. UMnuz Xolani Nzimande (34) wase-Prestbury ongumsunguli walenkampani uthe baphezu kwezinhlelo zokuhambela izikole ezahlukahlukene  bashumayele ivangeli lokuziphatha ngendlela  kubantu abasha bazi ukuthi bazozibeka kweyiphi ingozi uma bengalaleli.

“Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu akhalele isikhathi sakhe afise ukubuyela emuva ayofunda njengoba sizohambela izikole sizobe sibafundisa ngokubaluleka kwemfundo kanye nangemikhakha abangayithatha siphinde sibakhuthaze,” kusho uMnuz Nzimande.

Uphinde wanxusa uxhaso kosomabhizinisi kanye nohulumeni njengoba bezokuba nomcimbi wabo wokuqala ngoNovemba abathe uzobe umkhulu. “Sizokuba nomhlangano nomphathi wehhotela iKismet kulenyanga ngoba sifuna isifukamele sifunde ukuthi imithetho yebhizinisi iphathwa kanjani iphinde isilekelela nakwezinye izinto.

SiyiBhekisipho  sinesifiso sokubona intsha ikhula iphuma ezintweni ezingezukuyibuyisela ngalutho njengokuzinikela ezidakamizweni nasophuzweni oludakayo kanye nokuzinikela kubantu besilisa kanye nabesifazane iphokophele phambili ekufezeni amaphupho ayo,” kubeka uMnuz Nzimande. Uphethe ngokuthi bafuna nokwehlisa izinga labantu abasha abakhipha izisu ngenxa yokuthi basuke bengakakulungeli ukuba nezingane bagcine sebenza into engabusisekile bazikhiphe.

 

 

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Kuhlunyeliswe abakhubazekile eCity Hall