Izimisele ngokusiza intsha iBhekisipho

IBHEKISIPHO Entertainment Company esungulwe ngonyaka odlule izibophezele ngokusiza intsha ifeze amaphupho ayo ingawavumeli ashabalale ngoba akekho owazalwa engenawo amaphupho. UMnuz Xolani Nzimande (34) wase-Prestbury ongumsunguli walenkampani uthe baphezu kwezinhlelo zokuhambela izikole ezahlukahlukene  bashumayele ivangeli lokuziphatha ngendlela  kubantu abasha bazi ukuthi bazozibeka kweyiphi ingozi uma bengalaleli.

“Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu akhalele isikhathi sakhe afise ukubuyela emuva ayofunda njengoba sizohambela izikole sizobe sibafundisa ngokubaluleka kwemfundo kanye nangemikhakha abangayithatha siphinde sibakhuthaze,” kusho uMnuz Nzimande.

Uphinde wanxusa uxhaso kosomabhizinisi kanye nohulumeni njengoba bezokuba nomcimbi wabo wokuqala ngoNovemba abathe uzobe umkhulu. “Sizokuba nomhlangano nomphathi wehhotela iKismet kulenyanga ngoba sifuna isifukamele sifunde ukuthi imithetho yebhizinisi iphathwa kanjani iphinde isilekelela nakwezinye izinto.

SiyiBhekisipho  sinesifiso sokubona intsha ikhula iphuma ezintweni ezingezukuyibuyisela ngalutho njengokuzinikela ezidakamizweni nasophuzweni oludakayo kanye nokuzinikela kubantu besilisa kanye nabesifazane iphokophele phambili ekufezeni amaphupho ayo,” kubeka uMnuz Nzimande. Uphethe ngokuthi bafuna nokwehlisa izinga labantu abasha abakhipha izisu ngenxa yokuthi basuke bengakakulungeli ukuba nezingane bagcine sebenza into engabusisekile bazikhiphe.

 

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Next Story
Bacela usizo abashiselwa umuzi ngoba besolwa ngokuthakatha