Uhlomule ngomunye umklomelo utolika wasenkantolo

Uyazitomulela ngezindodo utolika wasenkantolo uNzuzo Jali

 

 

Uphinde wazihlabanela ngomunye futhi umklomelo umsebenzi ovelele osebenza njengotolika enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza. Kuthe kamuva nje, uNgqongoshe we-Public Service and Administration waklomelisa uMnuz Nzuzo Mtyawaza Jali, ongutolika enkantolo yaKwaDukuza, ngendondo eyaziwa ngele-Best Frontline Service Employee of the Year Award, emcimbini obuse-OR Tambo International Airport eGauteng, kamuva nje.

UMnuz Jali uke waba sematheni ngonyaka ka-2015 ngesikathi ehlomula ngemiklomelo emibili ngokusebenza kwakhe ngokuzikhandla. Omunye wale mikomelo wawunikezwa ngundunankulu waKwaZulu-Natal ngaleso sikhathi, uMnuz Senzo Mchunu, kwathi omunye wanikezwa nguMnyango wezoBulungiswa.

Ngesikhathi exoxisana nentatheli ye-iLembe Eyethu, uJali uthe kusegazini kuyena ukusebenzela umphakathi. “Ngiyaye ngizothole ngiphoqeleka ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu engimubona ngaphakathi ezakhiweni zenkantolo uyakuthola ukusizakala ngokushesha. Angigcini nje ngokuthi ngenze umsebenzi wami wokuhumusha enkantolo, kodwa ngibuye ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngisize umphakathi ngenhlobonhlobo yezidingo,” kubeka uJali.

UJali uyisakhamuzi saseLindelani Township, endaweni yaKwaDukuza, kanti uthi waqala ukusebenza njengotolika ngonyaka ka-2012. Ngesikhathi ebuzwa ukuthi eminyakeni eyisihlanu noma eyishumi ezayo ufisa ukuzibona esekuliphi izinga ngokomsebenzi, uvele waphendula ngokukhulu ukuziqhenya wathi, “Ngizibona ngiyisisebenzi somphakathi. Akukho futhi okunye engizibona ngikwenza”.

Ubuye wagqugquzela abanye ozakwabo endimeni ye-public service ukuthi babe nesineke kanye nothando lokusebenzela umphakathi.

 

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

maritzburgsunpubliceyelooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top
Recommended Story
Usabisa ngokuvala umgwaqo umphakathi waseClermont