Kukhulekelwe abafundi eSobantu

 

UPHIKO lwentsha- lwe- African National Congress (ANCYL) beluhlele umkhuleko ngoLwesihlanu olwedlule ngenxa yokukhathazeka ngentsha yaseMgungundlovu. Lomkhuleko obuhlanganise izikole ezintathu okuyi-Russell Junior Primary School, Khwezi Primary School kanye ne-Sobantu Secondary School ububanjelwe ehholo lomphakathi i-Anton Xaba Hall eSobantu ngenhloso yokuyigqugquzela ngokubaluleka kwemfundo njengoba kubonakala ukuthi uphuzo oludakayo kanye nezidakamizwa kudlangile  kulendawo.

Ukhansela Sandile Dlamini uthe kumele labafundi bacule iculo elithi “Akulaleki ungenazo iziqu”. “Ukuze nithole ikhono elizonilekelela ukuthi niphile  kumele nizimisele nilihlelele ikusasa lenu. Siyafisa ukuthi  sihlale sikhona kumfundi onenkinga amahhovisi ethu avuliwe ukuze kukhulunywe kuboniswane,” kubeka ukhansela Dlamini. UMnuz Siyabonga Nene obeyisikhulumi sosuku ugqamise ukunakekela kwahulumeni esinaye.

“Uhulumeni esinaye uyaqikelela ukuthi  wonke umuntu uyaya esikoleni, uma esengenile khona asuse konke okungase kube yisiphazamiso, uma esephasile kahle aphinde aqikelele ukuthi uthole ukulekelwelwa. Siyaqonda ukuthi uMnyango wezemfundo ngeke uphumelel uwodwa kubalulekile ukuthi zonke izinhlaka  zomphakathi zibe nezinhlelo  zokuncoma ziphinde ziklomelise umsebenzi omuhle,” kubeka uMnuz Nene. Uqhube wathi izikhungo zinomthwalo wokulolonga umphakathi wethu kumele kunyelelekekuzo ziphinde ziklomelise imisebenzi emihle. Uphethe ngokuthi imifundaze ngeyabantu abaphase kahle.

  AUTHOR
Ntombizethu Ngcobo

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

Top
Recommended Story x
Bawotha ubomvu ngokuncishwa amathuba emisebenzi