Sezidumela emansumpeni ngoMiss KZN Traditional 2017

Izintokazi ezinqobe lomncintiswano ngonyaka ofile.

 

USUZOSUKA umshikashika wonobuhle owaziwa ngo  Miss KZN Traditional 2017,njengoba sekuzoqala inhlolokhono yalabonobuhle ngempelasonto ezayo.

Lenhlokhono izoba mhla zizine kuNhlolanja (February) emtapweni wolwazi edolobheni laseMgungundlovu   (Bessie Head Library) ngehora leshumi nanye ekuseni nalapho kuzobe kukhethwa khona izintokazi ezizobanga lesi sicoco kowamanqamu.

Lomncintiswano kuzobe kungokwesihlanu wenzeka kulonyaka njengoba wasungulwa ngonyaka ka 2011.

Umsunguli walo mncintiswano UMnu Mbuso uthe uyazinxenxa zonke  izintokazi zaseMgungundlovu ukuba ziphume ngobuningi bazo zizoveza ubuhle kanye namakhono azo.

“Sifuna izintokazi ezineminyaka ephakathi kuma 14 no 21 kanti futhi akumele kube abantu asebenabantwana kodwa asinankinga nalabo abangesizona izintombi nto uma nje bengenabo abantwana. Sifuna bagqugquzeleke ngamasiko abo kanti futhi kumele babe nolwazi ngawo. Asikhethanga ukuthi uphuma koluphi uhlanga wonke umuntu wamukelekile kodwa benze isiqiniseko sokuthi abakaze baphambana nengalo yomthetho baze bagwetshwa,” kubeka yena.

Uqhube wathi into eyenza asungule lomncintiswano ofana nalona ingoba ufuna ukuthi intsha ekhulayo igqugquzeleke ngamasiko futhi yazi imvelaphi yayo.

” Makuwukuthi uyaqaphela onobuhle abaningi abesilungu nalapho intsha yazi khona ukuthi kumele ifake amakwayi kwayi kanye nezinto zokubhukuda.Thina okwethu kuhlukile kwazise bazobe bevunulile ngemvunulo yamasiko abo nengikholelwa ukuthi kuzobagqugquzela ukuba bazi imvelaphi yabo.”

Kulenhlokhono kuzobe kukhona  nosaziwayo okubalwa kubona uJessica Nkosi odlala indawo kaQondi emdlalweni Isibaya nozobe  ekhuthaza intsha futhi eyigqugquzela ngokubaluleka kwamasiko.

Nakuba bekungakacaci ngesamba esizowinwa kulonobuhle kodwa uMbuso uthe bayafisa ukuthi kungabi isamba semali kuphela kodwa kube khona nemifundaze ukuze lezi zingane zizosizakala ngekusasa lazo.

Ngonyaka owedlule lesi sicoco sakhala semuka nentokazi yaseMooi River uNokwanda Mtshali.

Ofuna ukwazi kabanzi ngeminye imininingwane angaxhumana naye uMbuso kwinombolo ethi : 079 616 0059

 

  AUTHOR
Lethiwe Makhanya

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Abantu abadala bamashele e-City Hall bekhala ngekhansela elingena hhovisi