Bathi iyatitilizwa imali kwa MMM ofaniswa nebhanoyi

Kuthiwa uthola inzuzo ka 30% ngenyanga. Kuxhunywana nge-email kanti iMMM ayinamahhovisi.

I-Eyethu ikhulume noMnuz Siphephelo Luhlongwane othi ungusomabhizinisi ojoyinisa abantu kuloluhlelo olusematheni lokwenza imali eningi. Uthe usebenza kwamasipala kodwa wenqaba ukuthi asho wenzani khona.

“Abantu bakithi abakwazi ukubona izinto ezibalungele futhi ezizobasiza, kodwa bafuna ukusebenzela umlungu angabe bayazisebenza bona, woza uzokwenza imali ungasali ‘siceba thina’.”

Umsunguli we MMM, ngokusho kwe-website yayo, uMnuz Sergei Mavrodi ongowokuzalwa eRussia owaqala ngo 1989 ukwenza lomholiswano. Kwi-website wikipedia., kuthiwa uMavrodi waboshwa ezweni lakhe ngoba bengahambisani nohlobo lwebhizinisi lakhe.

Uma ufuna ukubhalisa kwiMMM ungena kwi-Internet uye kwi-website yakhona ebizwa ngokuthi i-MMM South Africa bese uyagcwalisa imininingwane yakho ufake nemali. Uthi uLuhlongwane abanye bacabanga ukuthi i”bhanoyi”. ”Akulona ibhanoyi, sidla imali.”

Kuqala ku R200 kuya phezulu ukufaka imali. ULuhlongwane ugqugquzela abantu ukuthi bangene kulento ngoba ikwenza uphume enhluphekweni. Uthi yena wafaka uR10 000 wazuza uR30 000 ongena njalo ngenyanga. Omunye wesifazane waseMlazi esikhulume naye osebenza kwamasipala kodwa ongathandanga ukudalulwa igama uthi yena sewabhalisa ngoba ezwe ngabanye asebenza nabo sebeyitholile lemali.

“Sebebaningi ozakwethu abayifakile imali kwa MMM futhi bayayithola isiningi. Nami bangichazela ukuthi ungena kanjani ngabhalisa ngafaka u R500 ngayithola ekupheleni kwenyanga uR5000 nemali.” Uphethe wathi uma ufaka nabanye abantu uthola u 10% wemali abazoyithola sebehola.

Le MMM ikhona nakwamanye amazwe okubalwa oHong Kong, Malaysia, Indonesia, India namanye, ngokusho kwe-website yeMMM. Umluleki kwezamabhizinisi uMnuz Paul Nzimande waseMlazi uthi yena i-MMM uyifanisa nomholiswano futhi nonkosikazi wakhe uyawudlala nemali uyayithola njalo ngenyanga.

“Mina ngenza icwaningo olunzulu ngathola ukuthi kulento kuyaholiswana ngemali. Ujoyina noma ngamalini kwi-system ikunike umuntu ozomholisa ngaleyomali ekupheleni kwenyanga uthole inzuzo nebhonasi yokuqala.”

Uthi unkosikazi wakhe usenesikhathi efaka u-R1000 athole inzuzo ka 30% nyanga zonke. “Umbono wami uthi akufanele ufake imali yokugcina ngoba kungenzeka noma yini.”

Idumela layo lento laqala ngonyaka odlule ngabo Mashi Aphreli.

  AUTHOR
sabelo Ngema no Thobile Zwane

find your
dream home

looking for an
affordable
apartment

List your Property

It's easy in only three
simple steps...

find professional
services in
your area

Locate a business
operating in
your area

List your Business

Want more customers? They're online right now, searching for businesses like yours. Place your ad now...

Latest News

COMMENTS

Top
Next Story x
Uzimisele ngokukhiqiza abanye abalingisi base-Mlazi obekuZalo